Kdy jste osvobozeni od daně z příjmu při prodeji nemovitosti?

23. března 2021

Pětiletý časový test se mění na desetiletý

Prodej nemovitosti je osvobozen od daně z příjmu, pokud mezi jejím nabytím a prodejem uplyne alespoň pět let. Tato lhůta platí pro prodej všech nemovitostí, které jste nabyli do 31. 12. 2020. V případě nemovitostí, které jste nabyli od 1. 1. 2021, platí nově lhůta deset let. Pro osvobození od daně tedy platí pravidlo vlastnictví 5 nebo 10 let (tzv. “časový test”) podle toho, kdy klient dům nebo byt získal.

Daň z příjmů z prodeje nemovitosti se počítá ze zisku, nikoliv z prodejní ceny. Základem pro její výpočet je tedy rozdíl mezi prodejní cenou a částkou, za kterou klient nemovitost koupil nebo jinak nabyl. Teoreticky se může stát, že dům nebo byt klient prodá za nižší cenu, než jej koupil. Pak žádnou daň platit nemusíte, protože neexistuje základ pro její výpočet.“

 

Dvouleté bydlení v prodávané nemovitosti

Od daně je klient osvobozen také v případě, že v nemovitosti před prodejem dva roky bydlel. Pokud je dům nebo byt součástí společného jmění manželů, stačí, že v něm bydlel jeden z nich. V nemovitosti nemusí mít klient ani trvalé bydliště, bude však muset prokázat, že se v ní skutečně zdržoval po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. To může doložit třeba korespondencí, která mu byla na adresu nemovitosti zasílána (účty za telefon, energie, výpisy z banky apod.). Povinnost nahlásit tuto skutečnost finančnímu úřadu má klient do konce roku.

 

Využití prodeje pro uspokojení vlastní bytové potřeby

Třetí možností pro osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti je situace, kdy získané peníze z prodeje nemovitosti využije klient pro pořízení nového vlastního bydlení (=uspokojení vlastní bytové potřeby), a to do jednoho roku od prodeje. Nemusí jít jen o koupi nového domu nebo bytu, ale také rekonstrukci, výstavbu nebo koupi pozemku, kde bude zahájena výstavba. Osvobození lze využít i v případě, že klient odpovídající částku na vlastní bytové potřeby vynaložili v roce předcházejícím. Pak ale musí klient příjmy z prodeje přiznat finančnímu úřadu a doložit, že je použili uvedeným způsobem.

 

Daň z prodeje nemovitosti a družstevní byt

Když klient prodá družstevní podíl, platí také podmínka časového testu pět let pro osvobození od daně z příjmů. Další možnost osvobození je použití prostředků z prodeje družstevního podílu na vlastní bytovou potřebu – tady navíc bez nutnosti současně splnit podmínku předchozího bydlení v prodávaném bytě.

 

Daň z prodeje nemovitosti a dědictví

Pokud klient plánuje prodat dům nebo byt, který získal dědictvím od příbuzného v přímé dědické linii, pak se pětiletý nebo desetiletý časový test pro osvobození od daně z příjmů zkracuje o dobu, po kterou byl dům nebo byt prokazatelně ve vlastnictví zemřelého. Příbuznými v přímé dědické linii jsou manžel/manželka, děti, vnoučata, rodiče a prarodiče. Jde o manžela/ku a členy rodiny, u kterých jde rodinný strom dolů a nahoru (z otce na syna a ze syna na otce). Sourozenci, strýcové, tety, synovci a neteře tam nepatří.

 

Daň z prodeje nemovitosti u právnické osoby

Všechny případy osvobození od daně z příjmů při prodeji nemovitosti se týkají pouze fyzických osob. Pokud klient je podnikatelem a nemovitost je zahrnuta do obchodního majetku, nebo do obchodního majetku alespoň jednoho z podnikajících manželů v případě společného jmění, pak je klient povinnen zaplatit daň z příjmů vždy a žádné osvobození se ho netýká.”

Prodejte nemovitost s námi a dostaňte z ní maximum

Ušetříme vám čas, starosti a peníze.

Najdeme vám
solidního nájemce

Dostaneme z vašeho pronájmu maximum s minimem starostí.

Finance pod jednou střechou

  • Komplexní poradenství
  • Hypotéka od KAPITOLu
  • Energie a pojištění
  • Právní služby